Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2109/2004 της Επιτροπής, της 10ης Δεκεμβρίου 2004, για έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής για τα βόεια κρέατα εκλεκτής ποιότητας, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα