Γραπτή ερώτηση E-2017/05 υποβολή: Ioannis Varvitsiotis (PPE-DE) και Georgios Papastamkos (PPE-DE) προς την Επιτροπή. Δικαιώματα του Ανθρώπου στην Τουρκία