Γραπτή ερώτηση E-3783/05 υποβολή: Erik Meijer (GUE/NGL) προς την Επιτροπή. Αυθαίρετες αυξημένες απαιτήσεις πληρωμής εκατοντάδων δολαρίων στα ταξίδια με αυτοκίνητο στην Τουρκία και λεηλασία των αυτοκινήτων ως τιμωρία για όσους δεν πληρώνουν