Προκήρυξη διαγωνισμού για τη μείωση του δασμού κατά την εισαγωγή αραβοσίτου προέλευσης τρίτων χωρών