Kohtuasi F-82/06: 21. juulil 2006 esitatud hagi — Duyster versus komisjon