Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1559/2006 της Επιτροπής, της 18ης Οκτωβρίου 2006 , για καθορισμό των ελάχιστων ποιοτικών απαιτήσεων για τα αχλάδια Williams και Rocha σε σιρόπι ή/και σε φυσικό χυμό φρούτων στο πλαίσιο του καθεστώτος της ενίσχυσης στην παραγωγή (Κωδικοποιημένη έκδοση)