Κανονισμός (EK) αριθ. 1296/2004 του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2004, για την έγκριση μεταφορών μεταξύ των ποσοτικών ορίων για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και τα είδη ένδυσης καταγωγής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ