Γραπτή ερώτηση E-1694/06 υποβολή: Frédérique Ries (ALDE) προς την Επιτροπή. Καθιέρωση του αριθμού κλήσης έκτακτης ανάγκης 112 από τα κράτη μέλη