Υπόθεση Τ-84/04: Προσφυγήτης Axiom Medical, Inc. κατά του Γραφείου Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της ΕσωτερικήςΑγοράς (Εμπορικά σήματα, Σχέδια και Υποδείγματα) (ΓΕΕΑ), που ασκήθηκε στις 20 Φεβρουαρίου 2004.