Mnenje Komisije z dne 11. oktobra 2012 o načrtu za odlaganje radioaktivnih odpadkov, nastalih pri razgradnji jedrske elektrarne Bugey-1 v Franciji, v skladu s členom 37 Pogodbe Euratom