Stanovisko Komisie z  11. októbra 2012 týkajúce sa plánu zneškodnenia rádioaktívneho odpadu pochádzajúceho z demontáže jadrovej elektrárne Bugey-1, ktorá sa nachádza vo Francúzsku, v súlade s článkom 37 Zmluvy o Euratome