Avizul Comisiei din 11 octombrie 2012 privind planul de eliminare a deșeurilor radioactive rezultate din dezafectarea centralei nucleare Bugey-1, situată în Franța, în conformitate cu articolul 37 din Tratatul Euratom