Komisijas atzinums ( 2012. gada 11. oktobris ) par tādu radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanas plānu saskaņā ar Euratom līguma 37. pantu, kuri rodas pēc Bugey-1 kodolspēkstacijas demontāžas Francijā