2012 m. spalio 11 d. Komisijos nuomonė dėl radioaktyviųjų atliekų, sukauptų išmontuojant Prancūzijos branduolinę elektrinę „Bugey-1“ , šalinimo plano, pareikšta pagal Euratomo sutarties 37 straipsnį