Komission lausunto, annettu 11 päivänä lokakuuta 2012 , Ranskassa sijaitsevan Bugey-1 -ydinvoimalan käytöstäpoiston yhteydessä syntyvän radioaktiivisen jätteen loppusijoittamista koskevasta suunnitelmasta (Euratomin perustamissopimuksen 37 artiklan nojalla)