Komisjoni arvamus, 11. oktoober 2012 , Prantsusmaal asuva Bugey-1 tuumaelektrijaama demonteerimisel tekkivate radioaktiivsete jäätmete lõppladustamise kava kohta vastavalt Euratomi asutamislepingu artiklile 37