Γραπτή ερώτηση E-5288/06 υποβολή: Sajjad Karim (ALDE) προς την Επιτροπή. Αμνηστία και κοινή δήλωση των συμπροέδρων της Διάσκεψης Δωρητών του Τόκυο 21.11.2006