Γραπτή ερώτηση P-1981/09 υποβολή: Evangelia Tzampazi (PSE) προς την Επιτροπή. Χρήση βιοδιασπώμενων πλαστικών συσκευασιών