Γραπτή ερώτηση E-5418/07 υποβολή: Erik Meijer (GUE/NGL) προς την Επιτροπή. Απάντηση σε υποθετική αίτηση της Ισλανδίας να της επιτραπεί, όπως και στο Μαυροβούνιο και το Κοσσυφοπέδιο, να χρησιμοποιεί το ευρώ ως νόμιμο χρήμα μολονότι δεν είναι κράτος μέλος της ΕΕ