Γραπτή ερώτηση P-3579/05 υποβολή: Katerina Batzeli (PSE) προς την Επιτροπή. Η αύξηση του ΦΠΑ, της έμμεσης φορολόγησης και οι επιπτώσεις τους στο ελληνικό δημόσιο έλλειμμα