Γραπτή ερώτηση E-3564/05 υποβολή: Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE-DE) προς την Επιτροπή. Επιστροφές για το ελαιόλαδο που χρησιμοποιείται στην κονσερβοποίηση ψαριών και θαλασσινών