Γραπτή ερώτηση E-4656/05 υποβολή: Frank Vanhecke (NI) προς την Επιτροπή. Αλιευτική συμφωνία ΕΕ-Μαρόκου