Γραπτή ερώτηση E-008307/11 Jim Higgins (PPE) προς την Επιτροπή. Οδική ασφάλεια