ΓPAΠTH ΕΡΩΤΗΣΗ E-3994/03 υποβολή: Raffaele Costa (PPE-DE) προς την Επιτροπή. Πρόγραμμα για τον πολιτισμό και τις γλώσσες.