/* */

Γραπτή ερώτηση E-4760/09 υποβολή: Philip Claeys (NI) προς το Συμβούλιο. Επαναπατρισμός και επανεγκατάσταση των κρατουμένων του Γκουαντάναμο