Γραπτή ερώτηση E-3287/05 υποβολή: Jules Maaten (ALDE) προς την Επιτροπή. Παράνομες φαρμακευτικές δραστικές ουσίες