Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 43/2016 z dnia 18 marca 2016 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG [2017/1873]