Γραπτή ερώτηση E-011606/11 Mario Borghezio (EFD) προς την Επιτροπή. Χώρος υγειονομικής ταφής του Quadro Alto και μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς της Unesco