Πράξεις γιά την προσχώρηση του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, Πράξη για τους όρους προσχώρησης του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας και για τις προσαρμογές των συνθηκών, Παράρτημα ΙΙ: Πίνακας προβλεπόμενος στο άρθρο 27 της Πράξης προσχωρήσεως, ΙΙΙ. Οικονομική πολιτική