Γραπτή ερώτηση E-0610/06 υποβολή: Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) προς το Συμβούλιο. Γελοιογραφίες για τον Μωάμεθ και πολιτισμική κρίση