Προκήρυξη για την πλήρωση θέσης στη Γενική Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών – Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών