Europa-Parlamentets beslutning af 11. september 2018 om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 4/2018 for regnskabsåret 2018, der ledsager forslaget om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond med henblik på at yde bistand til Bulgarien, Grækenland, Litauen og Polen (11738/2018 – C8-0395/2018 – 2018/2082(BUD))