Γραπτή ερώτηση E-011279/11 William (The Earl of) Dartmouth (EFD) προς την Επιτροπή. Προενταξιακή χρηματοδότηση για το Κοσσυφοπέδιο