Γραπτή ερώτηση E-4864/05 υποβολή: Emilio Menéndez del Valle (PSE) προς το Συμβούλιο. Έκθεση των ευρωπαίων προξένων της Ιερουσαλήμ