Διάταξη του Δικαστηρίου (έβδομο τμήμα) της 4ης Οκτωβρίου 2018.