Γραπτή ερώτηση E-1275/05 υποβολή: Panagiotis Beglitis (PSE) και Nikolaos Sifunakis (PSE) προς την Επιτροπή. Εξαφάνιση αρχαιολογικού χώρου στην Τουρκία λόγω κατασκευής φράγματος