Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.5083 – Groupama/OTP Garancia) Text av betydelse för EES