Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.10111 — CVC/Vivartia Holdings) Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (Text av betydelse för EES) 2021/C 59/08