Prethodna prijava koncentracije (Predmet M.10111 — CVC/Vivartia Holdings) Predmet primjeren za primjenu pojednostavnjenog postupka (Tekst značajan za EGP) 2021/C 59/08