Kohtuasi F-73/08: 25. augustil 2008 esitatud hagi — Marcuccio versus komisjon