SKRIFTLIG FRÅGA E-3976/03 från Paulo Casaca (PSE) till kommissionen. Svårigheterna att förenkla gemenskapens regelverk.