ΓPAΠTH ΕΡΩΤΗΣΗ E-3976/03 υποβολή: Paulo Casaca (PSE) προς την Επιτροπή. Πολυπλοκότητα της απλοποίησης του κοινοτικού κεκτημένου.