Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1532/2006 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 2006 , σχετικά με τους όρους που διέπουν ορισμένες ποσοστώσεις εισαγωγής βοείου κρέατος, υψηλής ποιότητας