Γραπτή ερώτηση E-3631/04 υποβολή: Antonio De Poli (PPE-DE) προς την Επιτροπή. Εγκληματικότητα στην Πάντοβα και τις ευρωπαϊκές πόλεις