Decizia 2014/821/PESC a Consiliului din 4 noiembrie 2014 privind semnarea și încheierea Acordului între Uniunea Europeană și Ucraina privind statutul misiunii Uniunii Europene de consiliere pentru reforma sectorului securității civile în Ucraina (EUAM Ucraina)