Σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για την τροποποίηση της εσωτερικής συμφωνίας της 19ης Φεβρουαρίου 1985 για τη χρηματοδότηση και διαχείριση των κοινοτικών ενισχύσεων στα πλαίσια της τρίτης σύμβασης ΑΚΕ-ΕΟΚ