Γραπτή ερώτηση E-001978/11 Nikolaos Salavrakos (EFD) προς την Επιτροπή. Καθορισμός ΑΟΖ μεταξύ Τουρκίας και κατεχομένων