KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW W SPRAWIE PLANU DZIAŁANIA DOTYCZĄCEGO ROZWOJU PRODUKCJI EKOLOGICZNEJ