Rättelse till Meddelande från Republiken Greklands regering om Europaparlamentets och rådets direktiv 94/22/EG om villkoren för beviljande och utnyttjande av tillstånd för prospektering efter samt undersökning och utvinning av kolväten ( EUT C 400 av den 13.11.2014 )