Korigendum k oznámeniu vlády Helénskej republiky týkajúcemu sa smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/22/ES o podmienkach udeľovania a využívania povolení na vyhľadávanie, prieskum a ťažbu uhľovodíkov ( Ú. v. EÚ C 400, 13.11.2014 )